top of page

Updated: May 3, 2023

Ali dovod zunanjega zraka potrebuje vsak kamin ?


1. Odvisna od zraka iz prostora, (naprava NI priključena direktno na dovod zunanjega zraka). V tem primeru moramo zagotoviti odprtino dovoda zraka kjerkoli v istem prostoru. Pri tem sistemu OBVEZNO montirati elektronski javljalnik ogljikovega monoksida.

2. Neodvisna od zraka iz prostora, (naprava JE priključena direktno na dovod zunanjega zraka) Tukaj imamo več možnosti pripravo dovoda zunanjega zraka do kamina ali ogrevalne naprave. Pri tem sistemu NI OBVEZNO montirati elektronski javljalnik ogljikovega monoksida.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

NEODVISNA OD ZRAKA IZ PROSTORA -- DOVOD ZUNANJEGA ZRAKA

Opisal vam bom glavne značilnosti naprave, ter pripravo dovoda zunanjega zraka za napravo.

Kakšno cev potrebujem za dovod zraka?

Cevi so lahko iz različnih materialov, toda najboljša je pvc cev, okroglega ali pravokotnega preseka. Velikokrat v cevi hladen zrak kondenzira, zato je potrebno cev tesniti. Priporočam da cev izolirate.

Kako veliko cev potrebujem za dovod zraka?

Splošni podatki za velikost odprtine v cevi imate spodaj, za najbolj optimalno pripravo povprašajte prodajalca določene naprave.

- Štedilniki *78 cm2 = fi 8-10 cm / 5x12 cm

- Kamini do 65 cm *113 cm2 = fi12 cm / 6x15 cm

- Kamini več kot 65 cm * 176 cm2 = fi 15 cm / 8x22cm

- Peči, kovinske male 113 cm2 = fi12 cm / 6x15 cm

- Lončene peči, vrata do dimenzije 60x50 cm *113 cm2 = fi12 cm / 6x15 cm

- Lončene peči, vrata večja od 60x50 cm *176cm2 = fi 15 cm / 8x22cm

Kje naj izvedem dovod zraka do naprave?

- Kamini, ki so postavljeni na zunanjo steno, dovod zgorevalnega zraka naredimo tako, da v steni naredimo odprtino, na zunanji strani stene vgradimo fasadno rešetko s protimrčesno mrežico in odprtino z aluflex-cevjo povežemo s kuriščem ali kaminsko pečjo.

- Pri kaminih v sredini prostora je najpogostejša izvedba dovoda zraka skozi estrih. Zunanjo odprtino po najkrajši poti povežemo s kurilno napravo. Da bo cev skrita v višino estriha lahko uporabimo kvadratne cevi dimenzij 55mmx220mm ali tri cevi premera 75mm.

- V primeru da kamin stoji v prostoru ki je podkleteno, lahko naredimo zajem zraka skozi talno odprtino v kletni prostor, ki mora imeti stalno odprt zračnik za dovod zunanjega zraka.

- Naslednja možnost je da pozidamo dimnik z zračnikom ali kako drugače naredimo vertikalni kanal za dovod zraka. Kanal naj ima vstopno odprtino nad streho, vendar nižje od dimnika, in vodi zrak do ravni tal pod kaminskim kuriščem. Zunanji dovod svežega zraka za gorenje je potreben zato, da se izognemo zajemanju zraka iz prostora. Danes praktično v nobenem sodobnem stanovanju, niti v starejšem s kakovostnimi okni, dotok količine zraka v prostor skozi fasado in okenske pripire ne zadošča za gorenje.


Smernica SZPV 407 o dovodu zunanjega zraka.

· V zvezi s požarno varnostjo enostavnih objektov, kot so enodružinske hiše, je potrebno upoštevati Smernice za požarno varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav Slovenskega združenja za požarno varnost. O dovodu zraka za kurilne naprave predpisuje Smernici SZPV 407. Smernica SZPV 407 navaja naslednje:

Prostor z eno ali več kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, s skupno nazivno toplotno močjo do 35 kW, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

· imeti mora vsaj eno zunanje okno ali vrata, ki se odpira na prosto (prostori s povezavo na prosto) in prostornino vsaj 4 m³ na 1 kW skupne nazivne moči kurilnih naprav, zatesnjena oziroma naknadno zatesnjena okna ne izpolnjujejo te zahteve;

· povezan je z drugimi prostori, ki imajo odprtine na prosto po predpisanih merilih;

· ima odprtino na prosto s prosto površino vsaj 150 cm² ali dve odprtine s prosto površino vsake vsaj 75 cm² ali zračnik na prosto, ki ima ekvivalenten prosti presek odvisen od zahtevanega pretoka zraka.

Commenti


bottom of page